Category Archives: Spoločné

Girl’s Day 2017 na UI SAV

      Comments Off on Girl’s Day 2017 na UI SAV

Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017. video Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti IKT …… Read more »

Girl’s Day 2017

      Comments Off on Girl’s Day 2017

Girl’s Day 2017 Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017. Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti… Read more »

Spevácky zbor ÚTK SAV

      Comments Off on Spevácky zbor ÚTK SAV

Spevácky zbor ÚTK SAV Spevácky zbor ÚTK SAV vznikol v 80-tych rokoch 20. storočia na podnet RNDr. Rudolfa Hamerlika, CSc., ktorý sa podujal viesť tento zbor ako dirigent. V tomto zmiešanom štvorhlasnom zbore (soprán, alt, tenor a bas) účinkovalo celkove 23 členov. Podporou zboru boli niektorí členovia, ktorí účinkovali aj… Read more »

Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, nás navždy opustil

      Comments Off on Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, nás navždy opustil

Vilo Mlích, spoluautor systému RSM F-16 pre RPP-16 z roku 1980, ktorým sa RPP-16 javilo pre používateľa ako počítač SMEP, nás navždy opustil. Ešte v roku 2014 navštívil Stálu výstavu s delegáciou zo Slušovíc. Fotografia trojice FFM – Frnka, Fabini, Mlích pri RPP-16 je po 34 rokoch od predvádzania ich… Read more »

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

      Comments Off on Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018 v odboroch Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného… Read more »

Výročný seminár vedeckých organizácií 1. odd. vied SAV

      Comments Off on Výročný seminár vedeckých organizácií 1. odd. vied SAV

V dňoch 23. a 24. februára 2017 sa v KC Smolenice uskutoční Výročný seminár vedeckých organizácií 1. oddelenia vied SAV. Cieľom seminára je prerokovať dosiahnuté výsledky pracovísk za rok 2016 a tiež prediskutovať a zaujať stanoviská k hodnoteniu ústavov za obdobie 2012 – 2015 medzinárodným panelom hodnotiteľov (akreditácie). Druhý deň… Read more »

Výzva na podávanie žiadostí VEGA

      Comments Off on Výzva na podávanie žiadostí VEGA

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018 v SAV Termín podávania žiadostí o finančný príspevok je od 1. marca 2017 do 28. apríla 2017 do 14:00 hod. Výzva je zverejnená na www stránke SAV pod VEGA.

Stretnutie mladých

      Comments Off on Stretnutie mladých

Stretnutie mladých z ÚI SAV 2.2.2017 o 10:00 V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil … →… Program

Stretnutie mladých ÚI SAV

      1 Comment on Stretnutie mladých ÚI SAV

V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil nový kolega.   Najväčšia pozornosť sa venovala téme „Získavanie nových ľudí… Read more »

Vianočné stretnutie 13.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

      Comments Off on Vianočné stretnutie 13.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

Vianočné stretnutie zamestnancov ÚI SAV 13. decembra 2016 /utorok/ o 14,00 hod. v zasadačke č. 102 Fotoalbum Milé kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na celoústavné zhodnotenie roka, ktorého súčasťou bude aj predvianočné posedenie s tradičným menu. Veríme, že v príjemnej atmosfére spoločne uzatvoríme pracovný rok, aby sme po koncoročnom oddychu… Read more »