Category Archives: Spoločné

Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

      Comments Off on Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste č. 1, Bratislava. Zbierka sa koná na vrátnici ÚI SAV v dňoch 6.-15. decembra 2021. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu mnohí darcovia nebudú mať možnosť… Read more »

Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

      Comments Off on Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

Nové vyhlášky ÚVZ SR z 10.3.2022: Vyhláška č. 28/2022 a vyhláška č. 29/2022 Nové vyhlášky ÚVZ SR z 31.1.2022: Vyhláška č. 10/2022 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinná od 4.2.2022 a vyhláška č. 15/2022, ktorá mení vyhlášku č. 4/2022 – vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa,… Read more »

Druhé kolo prijímačiek PhD

      Comments Off on Druhé kolo prijímačiek PhD

Ústav informatiky SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách otvára druhé kolo prijímacieho konania na obsadenie jednoho miesta denného doktoranda v odbore Informatika v rámci spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE. Výber tém sa nachádza na našej stránke Doktorandské štúdium Prihláška… Read more »

Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

      Comments Off on Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

Zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinné od 15.11.2021 Aktuálne Usmernenia krízového štábu SAV v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou COVID-19 zo dňa 10.11.2021 Príkaz riaditeľa č.7/2021 z 19.11.2021 o nariadení práce z domu s účinnosťou od… Read more »

Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu

      Comments Off on Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu

Slovenský cloud pre otvorenú vedu (15.6.2021) ROZHOVOR (doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. z Ústavu informatiky SAV): Umelá inteligencia je považovaná za jednu z kľúčových technológií budúcnosti. Slovensko je „montážna dielňa“, výskumný vlak nám stále uteká. AI prejde prielomom, o akom sa nám ani nesníva… Fontech

APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

      Comments Off on APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich bilaterálnu spoluprácu medzi organizáciami v SR a organizáciami v Čínskej ľudovej republike, v Poľsku, v Srbsku, a na Ukrajine.