Medaila Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.

      Comments Off on Medaila Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.
Prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave udelila Medailu Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií dňa 18.4.2018.

Zamestnanci Ústavu informatiky SAV srdečne blahoželajú!

Medaila Jozefa Murgaša Ladislavovi Hluchemu

Medaila Jozefa Murgaša