Ostatné domáce projekty

Aktuálne riešené projekty:

Ukončené projekty:

Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Seamless Communication for Crisis Management
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.11.2007 - 31.10.2009
Anotácia
Nástroje pre získanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
-
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.9.2004 - 31.3.2008
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 9.10.2008 - 31.12.2009
Web stránka: http://ui.sav.sk/gestures/
Anotácia
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-215024
Doba trvania: 1.3.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Enabling Grids for E-scienE III
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.5.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Technológia výroby matice paralelných inteligentných nosníkov – sondových platform pre analýzu a syntézu v nanometrovej oblasti
Technology for the Production of Massively Parallel Intelligent Cantilever – Probe Platform for Nanoscale Analysis and Synthes
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2009
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Ukončené projekty (anotácie):

Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Seamless Communication for Crisis Management
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 30.4.2010.
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Anotácia: Projekt má dofinancovať projekt agentúry EACEA Výuka cudzích jazykov podporovaná metódami rozpoznávania reči EURONOUNCE.
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Anotácia: Tento projekt MVTS má dofinancovať aktívnu účasť riešiteľov z UI SAV v projekte COST 2102. Predmetom projektu je výskum neverbálnych rečových giest.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.11.2010.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 31.01.2011.
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 už neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 28.02.2011.
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Enabling Grids for E-scienE III
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.4.2010.
Technológia výroby matice paralelných inteligentných nosníkov – sondových platform pre analýzu a syntézu v nanometrovej oblasti
Technology for the Production of Massively Parallel Intelligent Cantilever – Probe Platform for Nanoscale Analysis and Synthes
Anotácia: Finačná podpora SAV pre projekt 6RP č. 515739 PRONANO na vykrytie nenárokovateľných výdajov, napr. DPH.