Vzdelávanie

Ústav informatiky SAV je na základe akreditácie externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium v štúdijnom odbore “Aplikovaná informatika” 9.2.9 (dohoda s FIIT STU). Aktuálne témy dizertačných prác je možné nájsť tu.

Zamestnanci Ústavu informatiky taktiež pôsobia ako externý vedúci diplomových a bakalárskych prác na FEI a FIIT STU.

Prihláste sa k nám na doktorandské štúdium. Môžete pracovať v nasledujúcich oblastiach: syntéza reči, rozpoznávanie reči, rozpoznávanie emócií, identifikácia hovoriaceho, neurónové siete, spracovanie prirodzeného jazyka, sémantické vyhľadávanie, cloudové počítanie, inteligentné prostredia, swarm robotika, optimalizačné metódy inšpirované prírodou, inteligentné prostredia, robotické systémy na báze smart prvkov, odhad identity pohybujúcich sa objektov, počítačová simulácia požiarov, efektívne algoritmy v medzinárodných audio kódovacích štandardoch, distribuované spracovanie rozsiahlych dát.

Ústav informatiky SAV každoročne udeluje Cenu ÚI SAV za najlepšiu diplomovú prácu na Fakulte informatiky a informačných technologií STU (viac..).