Riaditeľ:  Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.

Kontakty       Vyhľadávanie kontaktov na www.sav.sk

Adresa:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava

Sekretariát:

Tel.: +421-2-5477 1004
Fax: +421-2-5477 1004, 6045
e-mail: sekr.ui@savba.sk

Pracovisko v Banskej Bystrici:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421-48-4152366
Fax: +421-48-4152364
e-mail: havlik@savbb.sk

Cestná mapa s navigáciou k ÚI SAV Bratislava
Bratislava Letisko M. R. Štefánika
Letisko Schwechat

Zoznam zamestnancov

Meno Email Tel.
Ing. Mgr. Robert Andok , PhD. Robert.Andok@savba.sk 02/ 5941 1189
RNDr. Pavel Andris , CSc. utrrandr@savba.sk 02/ 5941 1167, 298
Ing. Ján Astaloš , Jan.Astalos@savba.sk 055/ 602 5123
Ing. Marcel Baláž , PhD. upsybala@savba.sk 02/5941 1178
Ing. Zoltán Balogh , PhD. balogh.ui@savba.sk 02/ 5941 1293
Ing. Vladislav Barák , barak.ui@savba.sk 02/ 5941 1199
Ing. Jana Bečková , upsybeza@savba.sk 02/ 5941 1155
Ing. Anna Benčurová , upsyaben@savba.sk 02/ 5941 1275
Prof.Mgr. Štefan Beňuš , PhD. sbenus@ukf.sk 02/ 5941 1129
Ing. Ivan Bešina , besina.ui@savba.sk 02/ 5941 1113
Mgr. Martin Bobák , PhD. martin.bobak@savba.sk 02/ 5941 1278
Ing. Ivana Budinská , PhD. budinska.ui@savba.sk 02/ 5941 1242
Doc. Ing. František Čapkovič , CSc. Frantisek.Capkovic@savba.sk 02/ 5941 1244
Ing. Igor Čaplovič , upsycapl@savba.sk 02/ 5941 1253
Ing. Sakhia Darjaa , PhD. utrrsach@savba.sk 02/ 5941 1101
Ing. Štefan Dlugolinský , PhD. stefan.dlugolinsky@savba.sk 02/ 5941 1207
Doc. Ing. Karol Dobrovodský , PhD. utrrdobr@savba.sk 02/ 5941 1285
Ing. Miroslav Dobrucký , dobrucky.ui@savba.sk 02/ 5941 1289
Lýdia Drinková , lydia.drinkova@savba.sk
Štefan Fehér , 02/ 5941 1179
Ing. Radoslav Forgáč , PhD. radoslav.forgac@savba.sk 0905/ 467 550
Mgr. Silvia Galová , silvia.galova@savba.sk@ 02/5941 1286
Ing. Emil Gatial , PhD. emil.gatial@savba.sk 02/59411293
Ing. Milan Gatial , milan.gatial@savba.sk 02/ 59411251
Ing. Tomáš Gibala , PhD.
RNDr. Ján Glasa , CSc. utrrglas@savba.sk 02/ 5941 1166
Ing. Ondrej Habala , Ondrej.Habala@savba.sk 02/ 5941 1176
Ing Sepideh Hassankhani Dolatabadi , sepideh.ui@savba.sk 02/ 5941 1194
Ing. Štefan Havlík , DrSc. havlik@savbb.sk 048/ 4152366
doc. Ing. Ladislav Hluchý , CSc. hluchy.ui@savba.sk 02/ 5477 1004
Helena Horváthová , helena.horvathova@savba.sk 02/ 5941 1216
Prof.Ing. Ivan Hotový , DrSc.
Ing. Jaroslav Hricko , PhD. hricko@savbb.sk 0904/486092
Ing. Pavol Hrkút , CSc. upsyphrk@savba.sk 02/ 5941 1148, 147
RNDr. Viera Jablonská , Viera.Jablonska@savba.sk 02/ 5941 1204
Ing. Ondrej Kachman , PhD. ondrej.kachman@savba.sk 02/5941 1279
Eva Kantnerová , eva.kantnerova@savba.sk 02 /5941 1191
Ing. Tomáš Kasanický , tomas.kasanicky@savba.sk 055/ 602 5123
Jay Kejriwal , MA jay.kejriwal@savba.sk
Ing. Martin Kenyeres , PhD. martin.kenyeres@savba.sk 02 5941 1194
Ing. Jaromír Klarák , PhD. jaromir.klarak@savba.sk 02/5941 1161
Ing. Anna Konečníková , upsyakon@savba.sk 02/ 5941 1275, 164
RNDr. Ivan Kostič , ivan.kostic@savba.sk 02/ 5941 1257
Ing. Peter Krammer , peter.krammer@savba.sk 02/ 5941 1209
Marta Kratochvílová , 02/ 5941 1191
Ing. Štefan Krištofík , PhD. upsykris@savba.sk 02/5941 1197
Joanna Kruyt , joanna.kruyt@savba.sk
Mgr. Tatiana Kubišová , tatiana.kubisova@savba.sk 02/ 5941 1109
Ing. Marcel Kvassay , PhD. marcel.kvassay@savba.sk 02/ 5941 1178
Ing. Jana Lovíšková , PhD. jana.loviskova@savba.sk 02/5641 1194
Ing. Peter Malík , PhD. p.malik@savba.sk 02/ 5941 1277
Mgr. Jozef Martiš , jozef.martis@savba.sk 02/5941 1243
Ing. Marta Mášiková Paulinová , marta.masikova@savba.sk 02/ 5941 1159
Katarína Mihoková , katarina.mihokova@savba.sk 02/ 5941 1223
Mgr. Ján Mojžiš , PhD. jan.mojzis@savba.sk 02/5941 1209
Ing. Pavol Nemec , pavol.nemec@savba.sk 02/ 5941 1189
Ing. Giang Nguyen , PhD. giang.nguyen@savba.sk 02/ 5941 1106
Ing. Ľubomír Obžera , upsylubo@savba.sk 02/ 5941 1271
doc. Ing. Miloš Očkay , PhD. milos.ockay@savba.sk
Mgr. Eva Pajorová , utrrepaj@savba.sk 02/ 5941 1106
Irena Poláková , 02/ 5941 1230
Ing. Martin Predanocy , PhD. martin.predanocy@savba.sk 02/5941 1189
Soňa Rajčániová , sona.rajcaniova@savba.sk 02/ 5477 1004, 5941 1291
Ing. Adrian Ritomský , upsyadr@savba.sk 02/ 5941 1143
RNDr. Marian Ritomský , marian.ritomsky@savba.sk 02/ 5941 1195
Ing. Mário Ritomský , upsyrima@savba.sk 02/5941 1274
Ing. Milan Rusko , PhD. utrrrusk@savba.sk 02/ 5941 1129
Mgr. Róbert Sabo , PhD. robert.sabo@savba.sk 02/ 5941 1118
Iveta Sabolová , 02/ 5941 1230
Ing. Jolana Sebestyénová , PhD. sebestyenova@savba.sk 02/ 5941 1182
Ing. Lenka Skovajsová , PhD. upsylesk@savba.sk 0948/500 629
RNDr. Danica Svíteková , Danica.Svitekova@savba.sk 02/ 5941 1113
Mgr. Martin Šeleng , PhD. Martin.Seleng@savba.sk 02/ 5941 1256
Ing. Adam Ševčík , adam.sevcik@savba.sk
Prof. Ing. Ivan Štich , DrSc.
Dušan Tóth , 02/ 5941 1113
Ing. Dinh Viet Tran , PhD. upsyviet@savba.sk 02/ 5941 1207
Ing. Marian Trnka , trnka@savba.sk 02/ 5941 1101
Ing. Lukáš Valášek , PhD. lukas.valasek@savba.sk 02/ 5941 1171
Mária Višváderová , 02/ 5941 1230
Mgr. Peter Weisenpacher , PhD. upsyweis@savba.sk 02/ 5941 1266
Ing. Ján Zelenka , PhD. jan.zelenka@savba.sk 02/ 5941 1194