Riaditeľka:  Ing. Ivana Budinská, PhD.

Kontakty       Vyhľadávanie kontaktov na www.sav.sk

Adresa:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava

Sekretariát:

Tel.: +421-2-5477 1004
Fax: +421-2-5477 1004, 6045
e-mail: sekr.ui@savba.sk

Pracovisko v Banskej Bystrici:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421-48-4152366
Fax: +421-48-4152364
e-mail: havlik@savbb.sk

Cestná mapa s navigáciou k ÚI SAV Bratislava
Bratislava Letisko M. R. Štefánika
Letisko Schwechat

Zoznam zamestnancov

Meno Titul Email Tel.
Andok Robert Ing. Mgr., PhD. Robert.Andok@savba.sk 02/ 5941 1189
Andris Pavel RNDr. , CSc. utrrandr@savba.sk 02/ 5941 1167, 298
Astaloš Ján Ing. Jan.Astalos@savba.sk 055/ 602 5123
Baláž Marcel Ing., PhD. upsybala@savba.sk 02/5941 1178
Balogh Zoltán Ing., PhD. balogh.ui@savba.sk 02/ 5941 1293
Barák Vladislav Ing. barak.ui@savba.sk 02/ 5941 1199
Bečková Jana Ing. upsybeza@savba.sk 02/ 5941 1155
Benčurová Anna Ing. upsyaben@savba.sk 02/ 5941 1275
Beňuš Štefan Prof.Mgr., PhD. sbenus@ukf.sk 02/ 5941 1129
Bešina Ivan Ing. besina.ui@savba.sk 02/ 5941 1113
Bobák Martin Mgr., PhD. martin.bobak@savba.sk 02/ 5941 1278
Budinská Ivana Ing., PhD. budinska.ui@savba.sk 02/ 5941 1242
Čapkovič František Doc. Ing., CSc. Frantisek.Capkovic@savba.sk 02/ 5941 1244
Čaplovič Igor Ing. upsycapl@savba.sk 02/ 5941 1253
Darjaa Sakhia Ing., PhD. utrrsach@savba.sk 02/ 5941 1101
Dlugolinský Štefan Ing., PhD. stefan.dlugolinsky@savba.sk 02/ 5941 1207
Dobrovodský Karol Doc. Ing., PhD. utrrdobr@savba.sk 02/ 5941 1285
Dobrucký Miroslav Ing. dobrucky.ui@savba.sk 02/ 5941 1289
Drinková Lýdia lydia.drinkova@savba.sk
Fehér Štefan 02/ 5941 1179
Forgáč Radoslav Ing., PhD. radoslav.forgac@savba.sk 0905/ 467 550
Gatial Emil Ing., PhD. emil.gatial@savba.sk 02/59411293
Gatial Milan Ing. milan.gatial@savba.sk 02/ 59411251
Gibala Tomáš Ing., PhD.
Glasa Ján RNDr., CSc. utrrglas@savba.sk 02/ 5941 1166
Habala Ondrej Ing. Ondrej.Habala@savba.sk 02/ 5941 1176
Hassankhani Dolatabadi Sepideh Ing sepideh.ui@savba.sk 02/ 5941 1194
Havlík Štefan Ing., DrSc. havlik@savbb.sk 048/ 4152366
Hluchý Ladislav doc. Ing., CSc. hluchy.ui@savba.sk 02/ 5477 1004
Horváthová Helena helena.horvathova@savba.sk 02/ 5941 1216
Hotový Ivan Prof.Ing., DrSc.
Hricko Jaroslav Ing., PhD. hricko@savbb.sk 0904/486092
Hrkút Pavol Ing., CSc. upsyphrk@savba.sk 02/ 5941 1148, 147
Jablonská Viera RNDr. Viera.Jablonska@savba.sk 02/ 5941 1204
Kachman Ondrej Ing., PhD. ondrej.kachman@savba.sk 02/5941 1279
Kantnerová Eva eva.kantnerova@savba.sk 02 /5941 1191
Kasanický Tomáš Ing. tomas.kasanicky@savba.sk 055/ 602 5123
Kejriwal Jay , MA jay.kejriwal@savba.sk
Kenyeres Martin Ing., PhD. martin.kenyeres@savba.sk 02 5941 1194
Konečníková Anna Ing. upsyakon@savba.sk 02/ 5941 1275, 164
Kostič Ivan RNDr. ivan.kostic@savba.sk 02/ 5941 1257
Krammer Peter Ing. peter.krammer@savba.sk 02/ 5941 1209
Kratochvílová Marta 02/ 5941 1191
Krištofík Štefan Ing., PhD. upsykris@savba.sk 02/5941 1197
Kruyt Joanna joanna.kruyt@savba.sk
Kubišová Tatiana Mgr. tatiana.kubisova@savba.sk 02/ 5941 1109
Kvassay Marcel Ing., PhD. marcel.kvassay@savba.sk 02/ 5941 1178
Lovíšková Jana Ing., PhD. jana.loviskova@savba.sk 02/5641 1194
Malík Peter Ing., PhD. p.malik@savba.sk 02/ 5941 1277
Martiš Jozef Mgr. jozef.martis@savba.sk 02/5941 1243
Mášiková Paulinová Marta Ing. marta.masikova@savba.sk 02/ 5941 1159
Mihoková Katarína katarina.mihokova@savba.sk 02/ 5941 1223
Mišík Martin Ing., PhD.
Mojžiš Ján Mgr., PhD. jan.mojzis@savba.sk 02/5941 1209
Nemec Pavol Ing. pavol.nemec@savba.sk 02/ 5941 1189
Nguyen Giang Ing., PhD. giang.nguyen@savba.sk 02/ 5941 1106
Obžera Ľubomír Ing. upsylubo@savba.sk 02/ 5941 1271
Očkay Miloš doc. Ing., PhD. milos.ockay@savba.sk
Pajorová Eva Mgr. utrrepaj@savba.sk 02/ 5941 1106
Poláková Irena 02/ 5941 1230
Predanocy Martin Ing., PhD. martin.predanocy@savba.sk 02/5941 1189
Rajčániová Soňa sona.rajcaniova@savba.sk 02/ 5477 1004, 5941 1291
Ritomský Adrian Ing. upsyadr@savba.sk 02/ 5941 1143
Ritomský Marian RNDr. marian.ritomsky@savba.sk 02/ 5941 1195
Ritomský Mário Ing. upsyrima@savba.sk 02/5941 1274
Rusko Milan Ing., PhD. utrrrusk@savba.sk 02/ 5941 1129
Sabo Róbert Mgr., PhD. robert.sabo@savba.sk 02/ 5941 1118
Sabolová Iveta 02/ 5941 1230
Sebestyénová Jolana Ing., PhD. sebestyenova@savba.sk 02/ 5941 1182
Skovajsová Lenka Ing., PhD. upsylesk@savba.sk 0948/500 629
Svíteková Danica RNDr. Danica.Svitekova@savba.sk 02/ 5941 1113
Šeleng Martin Mgr., PhD. Martin.Seleng@savba.sk 02/ 5941 1256
Štich Ivan Prof. Ing., DrSc.
Tóth Dušan 02/ 5941 1113
Tran Dinh Viet Ing., PhD. upsyviet@savba.sk 02/ 5941 1207
Trnka Marian Ing. trnka@savba.sk 02/ 5941 1101
Valášek Lukáš Ing., PhD. lukas.valasek@savba.sk 02/ 5941 1171
Vartiaková Ivana Ing. ivana.vartiakova@savba.sk 02/ 5941 1286
Višváderová Mária 02/ 5941 1230
Weisenpacher Peter Mgr., PhD. upsyweis@savba.sk 02/ 5941 1266
Zelenka Ján Ing., PhD. jan.zelenka@savba.sk 02/ 5941 1194

Bližšie informácie o zamestnancoch nájdete na stránkach oddelení.