LDS_logo Laboratórium digitálnych systémov
Návrh digitálnych obvodov a ich testovateľnosti, implementácia novými technológiami.
Diagnostika digitálnych systémov

Aktivity sú prevažne zamerané na návrh testovania, generovanie testov a návrh samoopraviteľných štruktúr:

 • Architektúry pre vstavané testy s malou plochou pre obvody spracovávajúce digitálne dáta
 • Aplikácia navrhnutých metód testovania na jadrá v systémoch na čipe
 • Generovanie testov porúch oneskorení pre jednoduché testovacie okolie jadier systémov na čipe
 • Generovanie testov a poruchová simulácia asynchrónnych sekvenčných obvodov
 • Online testovanie digitálnych obvodov
 • Vstavané samotestovanie a samooprava pamätí
 • Návrh samoopraviteľných architektúr pre digitálne jadrá s ohľadom na nízku pridanú plochu
Návrh digitálnych systémov

Aktivity sú zamerané na návrh, simulácie a vývoj:

 • MDCT IP generátor jadra so simuláciou architektonického modelu
 • Návrh a vývoj FPGA na implementáciu algoritmu pre šifrovanie dát GOST
 • Návrh a simulácia algoritmu GOST so vstavanou samotestovateľnou pamäťou
 • Návrh a simulácia jadra GOST s JTAG architektúrou a štandardom P1500
 • Návrh a simulácia šifrovacieho algoritmu RIJNDAEL s implementáciou do FPGA – XILINX Spartan II
 • Návrh experimentálnej dosky pre testovanie digitálnych návrhov (Xilinx – Spartan II) s pripojením na zbernicu ISA
 • Návrh a vývoj pripojenia šifrovania dát obvodu na vstup USB
 • Laboratórne cvičenia pre návrhové prostredie Mentor Graphics so vstavanými samotestovacími aplikáciami pre digitálne obvody