Spolupráca s univerzitami

Spolupráca s univerzitami sa na Ústave informatiky SAV rozvíja v niekoľkých smeroch:

  • spolupráca na riešení spoločných projektov,
  • priama účasť na pedagogickom procese v základnom a doktorandskom štúdiu,
  • účasť na činnosti fakúlt,
  • vedenie diplomových a dizertačných prác a príprava postgraduálnych študentov.