Infraštruktúra pre paralelné a distribuované spracovanie informácií
Klaster ÚI SAV je zapojený do medzinárodnej gridovej a cloudovej infraštruktúry čo mu umožňuje aktívnu účasť na projektoch EÚ (EGEE, EGI, EGI-InSPIRE, EGI-Engage) v oblasti gridového a cloudového počítania. ÚISAV zabezpečuje aj kooperovaný prístup na ďalšie superpočítače v rámci národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej Únie.

Laboratórium je tiež vybavené vysokovýkonným Hadoop klastrom na spracovanie rozsiahlych dát (Big Data). Laboratórium bolo čiastočne vybavené z prostriedkov ŠF, OPVaV.

User testing room of the REDIRNET project 27. – 30. 6. 2016
REDIRNET koordinuje zásahy pri katastrofách
Aktuality SAV