Tag Archives: No Ak

Nie v Aktivitách

Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

      Comments Off on Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

Opatrenia platné od 19.01.2022, prijaté Vládou SR dňa 12.01.2022 v súvislosti s šírením kmeňa vírusu SARS-CoV-2 (variant Omikron) Nadväzujúce vyhlášky ÚVZ SR, platné tiež od 19.01.2022: Vyhláška č.3, Vyhláška č.4, Vyhláška č.5, Vyhláška č.6. Vyhlášky ÚVZ SR č. 306 a č. 307 ktorými sa aktualizujú podrobnosti zákazu vychádzania a používania… Read more »

Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

      Comments Off on Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

Zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinné od 15.11.2021 Aktuálne Usmernenia krízového štábu SAV v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou COVID-19 zo dňa 10.11.2021 Príkaz riaditeľa č.7/2021 z 19.11.2021 o nariadení práce z domu s účinnosťou od… Read more »

APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

      Comments Off on APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich bilaterálnu spoluprácu medzi organizáciami v SR a organizáciami v Čínskej ľudovej republike, v Poľsku, v Srbsku, a na Ukrajine.

Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

      Comments Off on Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

Vyhláška hlavného hygienika SR č. 231, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR účinná od 19.7.2021 Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 217 k obmedzeniam prevádzok a č. 218 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, účinné od 14.6.2021… Read more »

Aktuálne opatrenia COVID-19

      Comments Off on Aktuálne opatrenia COVID-19

COVID automat platný od 8.2.2021 Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3.2.2021 2 vyhlášky ÚVZ SR účinné od 27. 1. 2021 Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021 Aktuálne opatrenia, ktoré po rokovaní ORR 11.1.2021 zavádza pani… Read more »

Upozornenie v súvislosti s COVID19

      Comments Off on Upozornenie v súvislosti s COVID19

COVID automat platný od 8.2.2021 Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3.2.2021 2 vyhlášky ÚVZ SR účinné od 27. 1. 2021 Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021 Aktuálne opatrenia, ktoré po rokovaní ORR 11.1.2021 zavádza pani… Read more »