Športové popoludnie na Kačíne

      Comments Off on Športové popoludnie na Kačíne

Športové popoludnie na Kačíne

Výbor ZO Odborového zväzu SAV a Rada mladých pri ÚI SAV pozývajú všetkých zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov (vítaní sú aj naši bývalí zamestnanci) na vychádzku na Kačín v Malých Karpatoch v stredu 13. 9. 2017.
Pozvánka

Fotky nadšených a spokojných účastníkov