História

Ústav vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991).
S účinnosťou od 1.1.1999 sa uskutočnila zmena názvu na Ústav informatiky.
S účinnosťou od 1.7.2001 sa k Ústavu informatiky SAV pričlenil Ústav teórie riadenia a robotiky SAV.

1953  Založenie Slovenskej akadémie vied
1956  vznik Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky
1966  transformácia Laboratória na Ústav technickej kybernetiky
1991  UTK rozdelené na tri ústavy:

  • Ústav počítačových systémov UPS ups
  • Ústav teórie riadenia a robotiky UTRR Utrrlogo
  • Ústav automatizácie a komunikácie UAKOM v Banskej Bystrici

1994  Ústav automatizácie a komunikácie bol pripojený k Ústavu teórie riadenia a robotiky
1999  transformácia Ústavu počítačových systémov na Ústav informatiky
2001 Ústav teórie riadenia a robotiky pripojený k Ústavu informatiky

 
60 rokov informatiky na Slovensku: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku