Profil VO

Zákazky s nízkou hodnotou

Podprahové zákazky

Podlimitné zákazky

Nadlimitné zákazky

Nájom

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .450, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .453, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .454, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .457, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .458, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .459, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .460, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .461, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .463, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .469, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .451 a 468, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)

Prenájom kancelárskeho priestoru č.m .466, 467 a 471, Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 28.04.2022 do 19.05.2022, 16:00
Vyhodnotene ponúk (dátum zverejnenia: 06.06.2022)