Author Archives: uijspk

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 22.9.2021

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 22.9.2021

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV sa bude konať online dňa 22.9.2021 (streda) o 10:30 hod. Program a prístup ste dostali emailom.

Druhé kolo prijímačiek PhD

      Comments Off on Druhé kolo prijímačiek PhD

Ústav informatiky SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách otvára druhé kolo prijímacieho konania na obsadenie jednoho miesta denného doktoranda v odbore Informatika v rámci spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE. Výber tém sa nachádza na našej stránke Doktorandské štúdium Prihláška… Read more »

Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

      Comments Off on Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 252 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe, č. 253 k obmedzeniam prevádzok, č. 254 k obmedzeniam hromadných podujatí, účinné od 11.10.2021 a č. 255 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, účinné od 15.10.2021 Vyhláška hlavného hygienika SR č. 250… Read more »

Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu

      Comments Off on Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu

Slovenský cloud pre otvorenú vedu (15.6.2021) ROZHOVOR (doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. z Ústavu informatiky SAV): Umelá inteligencia je považovaná za jednu z kľúčových technológií budúcnosti. Slovensko je „montážna dielňa“, výskumný vlak nám stále uteká. AI prejde prielomom, o akom sa nám ani nesníva… Fontech

APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

      Comments Off on APVV výzva (bilaterálna spolupráca)

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich bilaterálnu spoluprácu medzi organizáciami v SR a organizáciami v Čínskej ľudovej republike, v Poľsku, v Srbsku, a na Ukrajine.

Predaj rekreačnej chaty vo Vyhniach

      Comments Off on Predaj rekreačnej chaty vo Vyhniach

ÚI SAV ponúka na odpredaj rekreačnú chatu vo Vyhniach, okres Žiar nad Hronom Ústav informatiky SAV Bratislava, ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu – rekreačnú chatu v obci Vyhne s prislúchajúcimi… Read more »