Centrá excelentnosti

Aktuálne riešené projekty:

Ukončené projekty:

Fyzika informácie
Physics of Information
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID:
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2008
Web stránka: http://www.quniverse.sk/cepi/
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Ukončené projekty (anotácie):

Fyzika informácie
Physics of Information
Anotácia: ÚI SAV rieši čiastkové úlohy prípravy nanoštruktúr metódou priamej elektrónovej litografie a návrh technológie a realizáciu obvodu mikroelektromagnetickej matice pre manipuláciu s nanočasticami.