Girl’s Day 2018

      Comments Off on Girl’s Day 2018

Girl’s Day 2018

Dňa 26.4.2018 sa na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, bude konať podujatie Girl’s Day 2018.
Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.
V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti IKT prijmú vo svojich priestoroch dievčatá so záujmom o IT, ale aj bez neho . Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti, ktoré nie sú nevyhnutne len o programovaní.
Zapojením sa do tejto aktivity chceme prispieť k riešeniu problematiky rodovej rovnosti nielen v oblasti informačných technológií, ale všeobecne vo vede a výskume.

REGISTRÁCIE KONČIA 16. apríla 2018

viac
    pdf  

Girl’s Day 2017 u nás