Extrapolácie 2017

      Comments Off on Extrapolácie 2017

Extrapolácie 2017

V dňoch 25. 9. 2017 – 31.10.2017 sa v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline uskutoční podujatie Extrapolácie 2017. Podujatie má za cieľ prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. Ďalším zámerom je motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť. Podujatie je úspešným pokračovaním odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému “Informatika – naša minulosť aj budúcnosť” (Košice 2015, Bratislava 2016). Ústav informatiky SAV je hlavným garantom Extrapolácií 2017.

viac info: www.extrapolacie.sk/2017

Záznamy z podujatí:
Workshop Čav sav! (24. a 25. 10. 2017) a
Panelová diskusia Ako ďalej v informatike. Problémy a možné riešenia (25. 10. 2017)

Pozývame Vás na prednášku BEFORE AND AFTER Ing. Romana Kišša, z USA, konštruktéra prvého slovenského osobného počítača PMD 85 a desaťnásobného držiteľa titulu MVP – Microsoft Most Valuable Professional,
ktorá sa uskutoční dňa 22. 11. 2017 o 13.00 hod. na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
Je potrebná registrácia účastníkov.

extrapolacie2017_skladačka

Otvorenie Extrapolácií 2017:
Otvorenie
Zľava: Riaditeľka ÚI SAV Ivana Budinská, Alžbeta Michalíková (FPV UMB), Vladimir Hiadlovský (rektor UMB), Jarmila Kmeťová (dekanka FPV UMB), Jakub Gajdošík (zástupca primátora BB)