Semináre
Seminár 28.5.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Simone Fuscone (odd. M.Rusko) University of Aix-Marseille: Language Underpinnings of Conversational Interpersonal Dynamics (LUCID) pozvánka abstrakt

Seminár 25.4.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Peter James Olumuyiwa (Department of Mathematics, University of Ilorin, Kwara State, Nigeria): Application of Variational Iteration Method in Solving Typhoid Fever Model abstrakt

Seminár 26.3.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Martin Bobák, PhD.: Exabajtové počítanie v praxi abstrakt

Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii

Cestovateľský seminár doc. Ing. Martina Šperku, PhD. z jeho cesty po Južnej Patagónii sa uskutoční vo štvrtok 21.3.2019 o 11.00 hod. v zasadačke č. 102. (Pozvánka)

Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene

Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa.

Pre delegáciu je v čase od 10:00 do 14:00 pripravený zaujímavý program, prednášky a diskusie o paralelnom programovaní pre klaudy, o účasti na projektoch v rámci 7.RP a v H2020. Študenti navštívia Superpočítačové centrum SAV a centrum vysokovýkonného počítania ÚI SAV. Významnou časťou programu bude aj diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Program:

  • 10:00 – 10:15 Welcome: Director of the Institute – Privítanie riaditeľkou ústavu
  • 10:15 – 10:45 Kris Aerts: Efficiently programming parallel applications for the cloud
  • 10:45 – 11:15 Ladislav Hluchy: II SAS participation in the FP7 and H2020 projects
  • 11:15 – 11:45 Jan Glasa: Fire simulation and its applications
  • 11:45 Visit the Supercomputing Centre of the Slovak Academy of Sciences and HPC Centre at II SAS/ Návšteva superpočítačového centra SAV a HPC centra ÚI SAV
  • 13:00 – 14:00 discussion of the potential cooperation/diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce

Prednášky sú prístupné pre všetkých zamestnancov ÚI SAV. Osobitne pozývame mladých vedeckých pracovníkov na prednášku prof. Krisa Aertsa.viac foto