Semináre
Seminár „Senzory plynov“

Pozývame Vás na SEMINÁR ÚI SAV, ktorý sa bude konať v utorok 28. 6. 2022 o 10.00 hod. v zasadačke č. 102 aj online

Ing. Pavol Nemec: „Senzory plynov“

Prednáška bude zameraná na senzory plynov a ich klasifikáciu z rôznych hľadísk s dôrazom na senzory plynov pracujúcich na báze zmien elektrických vlastností povrchov oxidov kovov. Podrobnejšie sa bude venovať tenkým vrstvám oxidu kovu TiO2 pre detekciu vodíka a rôzne aplikácie.

Pripojenie:
Video call link: https://meet.google.com/uue-gour-bjh

Seminár Ako dostať svoj nápad do praxe

Kancelária pre transfer technoloógií SAV organizuje dňa 8.6.2022 o 10:00 seminár s názvom “Ako dostať svoj nápad do praxe” v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť pomocou QR kódu ktorý je v pozvánke.

Ústavný seminár

Pozývame Vás na SEMINÁR Ústavu informatiky SAV, v.v.i. ktorý sa bude konať v utorok 1.2. 2022 o 10.00 hod. (online).

Program: Ing. Milan Jarás, PhD., vedecko-výskumný pracovník pre SMART GRID UMMS SAV: Strešné fotovoltické systémy ako obnoviteľný zdroj elektrickej energie a zdroj ekonomických úspor.

link na prihlásenie:
https://meet.google.com/obr-qmka-ahj

Celá pozvánka v PDF.

Seminár v rámci podujatia Extrapolácie 2021

Dňa 21.12. 2021 od 9.30 do 12.30 usporiada ÚI SAV seminár na tému Informatika a novinky z oblasti informačných technológií. Na seminári vystúpia:

  • Ivana Budinská – vedúca Oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov, Ústav informatiky SAV
  • Martin Šperka – nestor počítačovej grafiky na Slovensku a vedúci Múzea počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV
  • Roman Neruda – expert na umelú inteligenciu a neurónové siete, Ústav informatiky Akademie věd České republiky
  • Ladislav Hluchý – expert na paralelné a distribuované počítanie a cloudové počítanie, vedúci riešiteľ mnohých medzinárodných projektov v tejto oblasti, Ústav informatiky SAV
  • Róbert Sabo – expert na počítačovú lingvistiku, Ústav informatiky SAV

Agenda podujatia:

  • Každý z účastníkov panelu predstaví svoj výskumný smer a novinky v ňom a následne bude prebiehať moderovaná diskusia.
  • Na podujatí bude taktiež predstavený zámer na usporiadanie súťaže v oblasti umelej inteligencie. Súťaž bude česko-slovenská a víťazi budú pozvaní na podujatie Extrapolácie 2022 v Bratislave, kde im budú slávnostne odovzdané vecné ceny.

Vážené kolegyne a kolegovia, ste srdečne pozvaní zúčastniť sa podujatia na tejto linke (Google Meet) a zapojiť sa do diskusie.

 Extrapolacie 2021

Ako sa rozprávať s robotom

Náš kolega profesor Štefan Beňuš hovorí o tom, ako sa rozprávať s robotom, v prednáške z cyklu Veda v CENTRE o umelej inteligencii: Ako sa rozprávať s robotom (magazín Quark)