Pracovné stretnutie projektu SAS-Most

      Comments Off on Pracovné stretnutie projektu SAS-Most

Výročné pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most

Dňa 18.6.2019 o 11:00 sa v zasadačke Ústavu informatiky SAV uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most pod názvom „Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom (polohy) a mikro-ohrievačom na báze uhlíka s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu“, ktorého hlavným hosťom bol prof. Dr. Hung-Yin Tsai (hlavný riešiteľ za taiwanskú časť projektu) z Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University.
Prof. Tsai bol v roku 2018 menovaný zahraničným poradcom (expertom) Ústavu informatiky.
Pracovné stretnutie viedol Ing. Robert Andok, PhD, vedúci Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV, hlavný riešiteľ za slovenskú časť projektu. Po úvodných prezentáciách jednotlivých riešiteľov bola hlavným bodom pracovného stretnutia technológia výroby mikro-ohrievača na báze uhlíka a jeho frekvenčné charakteristiky.