Aplikácie

SIMPPA je nová služba Ústavu Informatiky pre spracovanie a vyhodnocovanie satelitných snímkov družice typu Sentinel. Služba umožňuje spracovanie satelitných spektrálnych snímok pre identifikáciu priestorovej a časovej variability pôdnych vlastností a poľnohospodárskych porastov. Takéto spracovanie údajov je možné využiť na predikciu vývoja pôdnych vlastností resp. identifikácie biotického/abiotického stresu porastov.
Pre využitie tejto služby je potrebná registrácia prostredníctvom formulára (Reg. formulár). Následne Vám budú zaslané inštrukcie ako využívať danú službu. V prípade akýchkoľvek otázok Nás môžete kontaktovať na: zelenka@savba.sk.
OptiMATposterV02Program OptiMAT je vytvorený v programovom prostredí MATLAB, umožňuje simuláciu objednávok na výrobných linkách v priestoroch firmy MAT-obaly s.r.o. Pri simulácii výroby LDPE fólie sa uvažuje regranulačná linka, vyfukovacie linky (Ex1-Reifenhauser, Ex2-Formac, Ex3-Bandera, Ex4-Knauf), rolovacie linky (Rs1-Rollomatic, Rs2-Fass) a manuálny proces balenia. Namerané dáta (spotreba elektrickej energie, …), plánovaná údržba (plánovaná údržba strojov, resp. je možné simulovať krátkodobú poruchu výrobnej linky), aktuálny stav výroby (môže sa nastaviť ručne alebo automaticky načítať napr. z google kalendára) a objednávky, ktoré je potrebné rozvrhnúť na jednotlivé výrobné linky, slúžia ako vstupné parametre pre simuláciu a následnú optimalizáciu výroby. Metóda rozvrhovania je založená na PSO (Particle Swam Optimization) algoritme.
senzor_OneAxisSensor     Boli vyvinuté poddajné štruktúry pre jedno- a dvoj- osé snímače sily resp. posunutia. Na prenos informácie o snímanej veličine je využitý bezkontaktný prenos. Vzhľadom na to bolo pri návrhu týchto štruktúr potrebné splniť špecifické požiadavky ako napr. materiál celej štruktúry, výstupný pohyb – ohybové charakteristiky a pod.
Aplikácie oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Aplikácie oddelenia návrhu a diagnostiky digitálnych systémov
Aplikácie a prezentácie Oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov
Aplikácie oddelenia analýzy a syntézy reči
Aplikácie oddelenia elektrónovej litografie
Aplikácie oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov
Aplikácie oddelenia senzorických systémov