Spracúvanie osobných údajov

Informovanie o spracúvaní osobných údajov (25.5.2018)