Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie (online)

      Comments Off on Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie (online)

prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (FEI STU): Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie prístup a abstrakt