Lab Nahrávacie štúdio
Na Ústave informatiky SAV sa nachádza nahrávacie štúdio, ktoré je vybavené modernou nahrávacou technikou a oddelenie analýzy a syntézy reči ho používa pri tvorbe rečových nahrávok.

Prokurátori začínajú používať softvér na automatický prepis diktátu do textu:

vo štvrtok, 19. mája 2016 sa v priestoroch Krajskej prokuratúry v Nitre uskutočnili dve školenia, na ktorých sa takmer 40 prokurátorov z Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre zoznamovalo so softvérom Automatický prepis diktátu (APD), ktorý vyvinuli vedci z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia princíp činnosti softvéru APD

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia princíp činnosti softvéru APD

Mgr. Róbert Sabo, PhD. predvádza optimálne osobné nastavenie APD a najefektívnejší spôsob jeho použitia

Mgr. Róbert Sabo, PhD. predvádza optimálne osobné nastavenie APD a najefektívnejší spôsob jeho použitia

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia funkcie grafického rozhrania softvéru APD

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia funkcie grafického rozhrania softvéru APD

Prokurátori a prokurátorky si skúšajú diktovanie do systému APD (v pozadí informatik Krajskej prokuratúry Nitra)

Prokurátori a prokurátorky si skúšajú diktovanie do systému APD (v pozadí informatik Krajskej prokuratúry Nitra)

Prednáška Mgr. Róberta Saba, PhD. pre systémových administrátorov prokuratúry Slovenskej republiky
Dňa 5. apríla 2016 sa v priestoroch vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry Slovenskej republiky v intraviláne obce Krpáčovo uskutočnilo v nadväznosti na projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry školenie systémových administrátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o používaní programu APD. APD je program na automatický prepis diktátu do textu vyvinutý a dodaný pracovníkmi ÚI SAV a TU Košice. Školenie viedol Mgr. Róbert Sabo, PhD. z oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV. Na školení sa zástupcovia informatikov z krajských prokuratúr oboznámili s programom APD, jeho technickými požiadavkami, inštaláciou, nastavením, a používaním, aby pomohli program uviesť do každodennej praxe 900 prokurátorov na Slovensku.