Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

      Comments Off on Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

ÚI SAV vypisuje súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera (viac v prílohe).
Termín odovzdania: 11.6.2018

Dňa 15. 6. 2018 sa konalo vyhodnotenie súťaže na dizajn nového hlavičkového papiera a modernizáciu loga ústavu.

Súťažné návrhy hodnotila komisia menovaná pani riaditeľkou v zložení:
I. Budinská, Z. Balogh, J. Glasa, L. Hluchý, V. Jablonská, J. Zelenka

Do súťaže sa zapojili: Róbert Sabo, Jana Bečková a Emil Gatial.

Komisia sa vzhľadom na to, že prišli 3 návrhy, rozhodla odmeniť kreativitu všetkých súťažiacich. Odmena vo výške 50,- Eur bude rozdelená medzi súťažiacich.

Vedenie ústavu, Vedecká rada, Rada mladých a ZO OZ pri ÚI SAV vyjadrujú poďakovanie všetkým menovaným za ich čas a nápady.

Predložené návrhy boli postúpené na profesionálne grafické spracovanie.
Spracované návrhy budú sprístupnené zamestnancom ústavu. Termín a miesto včas oznámime.

Dnes 11.7.2018 od 12.00 hod. do 14.00 hod. budú k nahliadnutiu v malej zasadačke č.108 návrhy na nový hlavičkový papier ústavu.
Prosíme o prezretie, Vaše pripomienky a komentár.