Logo Špecializované pracovisko na simuláciu požiarov
Pracovisko sa zameriava na simuláciu požiarov v objektoch dopravnej infraštruktúry, ako sú tunely a garáže, ako aj v iných objektoch, s využitím vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry ÚI. Na simulácie využíva systém Fire Dynamics Simulator (FDS) a skúma možnosti paralelizácie výpočtu pri zvyšovaní výkonu a jej dopad na presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Venuje sa tiež simulácii lesných požiarov.
Spolupracuje s viacerými inštitúciami zodpovednými za požiarnu bezpečnosť v SR.