Informácie o našich aktivitách

        Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii
Prednášajúci: Martin Šperka (Cesta po Južnej Patagónii) → ...
        Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene
Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa. Pre delegáciu je pripravený zaujímavý program. → ...
        Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Martin Kenyeres (Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu) → ...
        Vianočné stretnutie 18.12. a zbierka pre deti z domova ROSA
Vianočné stretnutie zamestnancov ÚI SAV 18. decembra 2018 /utorok/ o 14:00 hod. v zasadačke č. 102 Milé kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na celoústavné zhodnotenie… → ...
        Seminár 4.12.2018 o 10:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: Heini Kallio (University of Helsinki, Fínsko) (Analysing second language prosody with wavelets) → ...