Informácie o našich aktivitách

        Seminár 28.5.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Simone Fuscone (Language Underpinnings of Conversational Interpersonal Dynamics LUCID) → ...
        Športový deň 2019
Zamestnanci Ústavu informatiky SAV sa 31. mája 2019 stretnú na športovo-spoločenskom dni zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. → ...
        Seminár 25.4.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter James Olumuyiwa (Application of Variational Iteration Method in Solving Typhoid Fever Model) → ...
        Seminár 26.3.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Martin Bobák (Exabajtové počítanie v praxi) → ...
        Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii
Prednášajúci: Martin Šperka (Cesta po Južnej Patagónii) → ...