Informácie o našich aktivitách

        Ústavný seminár
Pozývame Vás na SEMINÁR Ústavu informatiky SAV, v.v.i. ktorý sa bude konať v utorok 1.2. 2022 o 10.00 hod. (online). Program: Ing. Milan Jarás, PhD.,… → ...
        Oznámenie prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na verejnú výskumnú inštitúciu
Vzhľadom k prechodu ÚI SAV na formu v.v.i. riaditeľ ÚI SAV vydáva Oznámenie prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na verejnú výskumnú inštitúciu (v.… → ...
        Voľba členov správnej rady
V súvislosti s transformáciou nášho ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.) od 1. 1. 2022 sa priblížil čas na vytvorenie orgánov v.v.i. Orgánmi v.v.i. sú… → ...
        Seminár v rámci podujatia Extrapolácie 2021
Dňa 21.12. 2021 od 9.30 do 12.30 usporiada ÚI SAV seminár na tému Informatika a novinky z oblasti informačných technológií. Na seminári vystúpia: Ivana Budinská… → ...
        Ako sa rozprávať s robotom
Náš kolega profesor Štefan Beňuš hovorí o tom, ako sa rozprávať s robotom, v prednáške z cyklu Veda v CENTRE o umelej inteligencii: Ako sa… → ...