Oddelenie inteligentných digitálnych systémov
Vedúci: Ing. P. Malík, PhD.
Previous webpage
Oddelenie inteligentných digitálnych systémov sa na Ústave informatiky SAV venuje výskumu v oblasti návrhu, testovania a diagnostiky od roku 1984. Oddelenie sa zúčastnilo mnohých národných i medzinárodných výskumných projektov, ktorých výsledky boli publikované na mnohých príslušných medzinárodných konferenciách, ako aj v časopisoch. Členovia tímu prispeli do mnohých kníh a prednášali a školili expertov v tejto oblasti. Pracovníci oddelenia sú vedúcimi bakalárskych, diplomových a doktorandských prác študentov z univerzít. Tím vyniká tiež organizáciou národných a medzinárodných seminárov a konferencií.

V súčasnej dobe oddelenie pokračuje vo svojej úspešnej práci vo výskume a vzdelávaní, hľadá možnosti spolupráce so strednými odbornými školami, univerzitami a výskumnými ústavmi zo Slovenska i zo zahraničia.

Témy

  • Návrh digitálnych systémov (FPGA, ASIC)
  • Návrh pre testovateľnosť a samotestovateľnosť
  • Návrh a testovanie rekonfigurovateľných systémov
  • Návrh špecifických algoritmov
  • Testovanie asynchrónnych digitálnych systémov
  • Algoritmy na spracovanie digitálnych signálov (DSP)
  • Inteligentné modely a algoritmy