Upozornenie v súvislosti s COVID19

      Comments Off on Upozornenie v súvislosti s COVID19

Pandemický plán ÚI SAV od 1.10.2020 do odvolania

Od 1. 9. 2020 platí nové Opatrenie ÚVZ SR na COVID-19 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zamestnavatel_24_08.pdf

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení na COVID-19 na Slovensku, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení v zmysle platných nariadení ÚVZ (ROR – ruky, odstup, rúška) vo všetkých zdieľaných priestoroch.
Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí s väčším počtom účastníkov v jednej miestnosti. Žiadam Vás preto minimalizovať pracovné stretnutia a porady, resp. organizovať pracovné porady formou videokonferencií, bez priameho kontaktu zamestnancov.

V prípade podozrenia na nákazu vírusom Covid 19 je potrebné informovať svojho priameho nadriadeného a po dohode s ním ostať v domácej karanténe po dobu 14 dní alebo do obdržania negatívneho výsledku testu na prítomnosť vírusu Covid 19.

Na testovanie sa možte prihlásiť na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
Bezplatne sa možu dať otestovať aj občania, ktorí sa vrátili z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových na základe odporúčania všeobecným lekárom v prípade, ak sa objavia príznaky ochorenia.

Prosím, aby ste sa správali zodpovedne a ohľaduplne, aby sme spoločne zvládli toto náročné obdobie.

Ivana Budinska

staršie info: https://www.ui.sav.sk/w/2020/03/16/praca-z-domu/