IEEE Access® IF 3.745; 5-YIF 4.076: Deep learning for proactive network monitoring…

      Comments Off on IEEE Access® IF 3.745; 5-YIF 4.076: Deep learning for proactive network monitoring…

Deep learning for proactive network monitoring and security protection
https://ieeexplore.ieee.org/document/8966259

IEEE Access® je multidisciplinárny elektronický archívny časopis s otvoreným prístupom (Open Access) zameraný na aplikácie. Časopis nepretržite prezentuje výsledky originálneho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach záujmu vydavateľstva IEEE. Články časopisu sú publikované pod licenciou CC BY 4.0 a autorom sa zachovávajú autorské práva. Jeho charakteristickým znakom je rýchly recenzný a publikačný proces s otvoreným prístupom pre všetkých čitateľov.

Informácie o časopise IEEE Access:

  • ISSN 2169-3536
  • Website: https://ieeeaccess.ieee.org/
  • 2020 – Current Contents, 2019: 3.745 – IF, 5 year: 4.076 – IF, Q1 – JCR, 0.775 – SJR, Q1 – SJR, Computer Science 45/221 (Q1), Engineering 47/299 (Q1)

Publikácie s otvoreným prístupom sú zvyčajne spojené s vyšším počtom citácií ako publikácie publikované bez otvoreného prístupu.