Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

      Comments Off on Najnovšie opatrenia v súvislosti s Covidom

Zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinné od 15.11.2021
Aktuálne Usmernenia krízového štábu SAV v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou COVID-19 zo dňa 10.11.2021
Príkaz riaditeľa č.7/2021 z 19.11.2021 o nariadení práce z domu s účinnosťou od 22.11.2021 v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou COVID-19

Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 252 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe, č. 253 k obmedzeniam prevádzok, č. 254 k obmedzeniam hromadných podujatí, účinné od 11.10.2021 a č. 255 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, účinné od 15.10.2021
Vyhláška hlavného hygienika SR č. 250 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (účinná od 4.10.2021)
Usmernenie krízového štábu SAV z 3.9.2021 v súvislosti s ochorením COVID-19 a Usmernenie BMC SAV z 25.8.2021 a Usmernenie vedúceho Úradu SAV z 3.9.2021
Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 237 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, č. 239 k izolácií a karanténe osôb, č. 240 k obmedzeniam prevádzok a č. 241 k obmedzeniam hromadných podujatí, účinné od 16.8.2021
Vyhláška hlavného hygienika SR č. 231, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR účinná od 19.7.2021
Vyhlášky hlavného hygienika SR č. 217 k obmedzeniam prevádzok a č. 218 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, účinné od 14.6.2021
Vyhláška hlavného hygienika SR č. 212 (karanténa po vstupe do SR) platná od 31.5.2021
Vyhláška hlavného hygienika SR č. 208 k obmedzeniam hromadných podujatí účinná od 17.5.2021
Uznesenie vlády SR č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 3.5.2021
Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, účinná od 3.5.2021
Uznesenie vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu na obdobie 30 dní s účinnosťou od 29. apríla 2021
Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, účinná od 26.4.2021
Usmernenie Krízového štábu SAV v súvislosti s COVID-19 zo dňa 21.4.2021
Vyhlášky ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, účinné od 19.4.2021
Vyhlášky ÚVZ SR , účinné od 22.3.2021
Uznesenie vlády SR č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (zo 17.3.2021)
Uznesenie vlády SR č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (zo 17.3.2021)
Vyhlášky ÚVZ SR , účinné od 8.3.2021
Uznesenie vlády SR č. 123 obmedzenie pohybu od 3.3. do 19.3.2021
Aktuálny regionálny Covid automat aktuálna mapa
Uznesenie vlády SR č. 89 (aktualizácia mapy okresov COVID-19) platné od 22.2.2021
Vyhláška ÚVZ SR , ktorá určuje karanténne opatrenia pri vstupe do SR, účinná od 17.2.2021
Uznesenie vlády SR č.78 z 5.2.2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Uznesenie vlády SR č.77 z 5.2.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

S účinnosťou od 8. 2. 2021 až do odvolania platí všeobecný zákaz vstupu do objektov v správe ÚI SAV (hlavná budova, prístavba a ďalšie objekty na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava). Vstup je povolený v odôvodnených prípadoch výhradne osobám, ktoré majú pri sebe platný negatívny test na Covid 19.

Táto podmienka sa týka všetkých osôb vstupujúcich do budovy, vrátane návštev.

Zamestnanci ÚI SAV musia mať pre vstup na pracovisko okrem platného negatívneho testu na Covid 19 aj povolenie vedúceho oddelenia, resp. priameho nadriadeného.

Ing. I. Budinská, PhD.
riaditeľka ÚI SAV
5.2.2021

Na stiahnutie: pdf

Staršie informácie:

COVID automat platný od 8.2.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3.2.2021

2 vyhlášky ÚVZ SR účinné od 27. 1. 2021

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021

Aktuálne opatrenia, ktoré po rokovaní ORR 11.1.2021 zavádza pani riaditeľka v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19