Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

      Comments Off on Pandemická situácia COVID-19, obmedzenie zhromažďovania, obmedzenie vstupu na pracovisko, testovanie

Nové vyhlášky ÚVZ SR z 10.3.2022: Vyhláška č. 28/2022 a vyhláška č. 29/2022


Nové vyhlášky ÚVZ SR z 31.1.2022: Vyhláška č. 10/2022 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinná od 4.2.2022 a vyhláška č. 15/2022, ktorá mení vyhlášku č. 4/2022 – vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinná od 1.2.2022.


Opatrenia platné od 19.01.2022, prijaté Vládou SR dňa 12.01.2022 v súvislosti s šírením kmeňa vírusu SARS-CoV-2 (variant Omikron)
Nadväzujúce vyhlášky ÚVZ SR, platné tiež od 19.01.2022: Vyhláška č.3, Vyhláška č.4, Vyhláška č.5, Vyhláška č.6. Vyhláška č.7 z 24.01.2022.


Vyhlášky ÚVZ SR č. 306 a č. 307 ktorými sa aktualizujú podrobnosti zákazu vychádzania a používania verejných zariadení, platné od 17.12.2021.


Uznesenie vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021 ktorým sa zakazuje zhromažďovanie sa viac ako 6 osôb, okrem členov spoločnej domácnosti.


Oznam z 13.12.2021 o priebehu RT-PCR testovania zamestnancov SAV počas sviatkov v kloktacej stanici pri hlavne vrátnici:
15.12.2021
20.12.2021 – v pondelok, namiesto obvyklej sttredy
12.01.2021 – prvý termín v novom roku, následne pokračuje testovanie každú stredu


Najnovšie Uznesenie vlády SR č. 735 z 8.12.2021 o aktualizácii proti-kovidových opatrení a príslušné vyhlášky ÚVZ č. 289 a č. 290 z 9.12.2021.

Dňom 1.12.2021 vstupuje do platnosti Vyhláška ÚVZ č.268 o karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie SR.

Dňom 25.11.2021 vstupuje do platnosti Uznesenie vlády SR č.695, ktorým sa vyhlasuje núdzový stav a obmedzuje sloboda pohybu (tzv. lockdown), s viacerými výnimkami. Na dochádzku do práce je opäť potrebné potvrdenie zamestnávateľa. Podľa Vyhlášky ÚVZ SR č.264 je od pondelka 29.11.2021 možný vstup na pracovisko len v režime OTP – osobám ktoré sú očkované, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 alebo ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (nemusí to byť len PCR test).

Zhoršujúca sa pandemická situácia COVID-19:

V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou COVID-19, vydávam Príkaz riaditeľa č.7/2021 a excelovskú tabuľku – Týždenný zoznam, ktorú by mali vedúci oddelenia vždy v pondelok vyplniť za príslušné oddelenie (mená zamestnancov, ktorí žiadajú o prácu v budove ÚI SAV).
Distribúciu samotestov pre nezaočkovaných na pracovisku bude mať na starosti Ing. M. Gatial.
Verím, že túto nepríjemnú situáciu zvládneme a všetci zostaneme zdraví.
Smernica nadobúda účinnosť 22. 11. 2021 a platí do odvolania.

Dňom 22.11.2021 nariaďujem prácu z domu všetkým výskumným a vývojovým zamestnancom ústavu a doktorandom. Výnimku so súhlasom vedúceho oddelenia majú tí zamestnanci, ktorých prítomnosť na ústave je nevyhnutná…
viac

Staršie info