Upozornenie

      Comments Off on Upozornenie

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení na COVID-19 na Slovensku, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení v zmysle platných nariadení ÚVZ (ROR – ruky, odstup, rúška) vo všetkých zdieľaných priestoroch (Pandemický plán). Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí s väčším počtom účastníkov v jednej miestnosti. Žiadam Vás preto minimalizovať pracovné stretnutia a porady, resp. organizovať pracovné porady formou videokonferencií, bez … →…   (staršie info)