Aktuálne opatrenia COVID-19

      Comments Off on Aktuálne opatrenia COVID-19

COVID automat platný od 8.2.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3.2.2021

2 vyhlášky ÚVZ SR účinné od 27. 1. 2021

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021

Aktuálne opatrenia, ktoré po rokovaní ORR 11.1.2021 zavádza pani riaditeľka v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19