Zasadnutie TC IFToMM

      Comments Off on Zasadnutie TC IFToMM

Náš kolega, dr. Štefan Havlík sa dňa 18.1.2021 zúčastnil telemítingu technickej rady pre Robotiku a mechatroniku http://www.iftommtcrobotics.com/ organizácie IFToMM, http://iftomm.net/

Táto profesijná organizácia združuje významné výskumné a univerzitné pracoviská v oblasti strojárstva, robotiky, mechatroniky a ďalších príbuzných odborov z celého sveta. Pravidelne organizuje svetové kongresy a medzinárodné konferencie s vysokou odbornou a vedeckou úrovňou. Medzi konferencie organizované pod záštitou IFToMM patrí aj konferencia RAAD, na ktorej sa tradične zúčastňujú aj naši výskumníci. Okrem toho sa IFToMM podieľa na vydávavaní niekoľkých časopisov.
Na zasadnutí zúčastnení zhodnotili uplynulý rok, kedy sa nepodarilo zorganizovať všetky plánované akcie. Viaceré konferencie boli presunuté do virtuálneho priestoru (IFIT 2020, ROMANSY 2020), alebo sa ich organizovanie presunulo na ďalší rok (RAAD 2020, MESROB 2020). Niekoľko zaujímavých konferencií sa však podarilo zorganizovať aj napriek pandemickej situácii. Na zasadnutí boli predstavené aj časopisy vydávané pod hlavičkou IFToMM. Okrem iných napríklad časopis Robotika, vydavateľstva Cambridge University Press, ktorého hlavným editorom je prof. Giuseppe Carbonne, predseda TC pre Robotiku a mechatroniku IFToMM.