Spracovanie satelit. snímkov poľnohospod. porastov

      Comments Off on Spracovanie satelit. snímkov poľnohospod. porastov

Spracovanie satelitných snímkov poľnohospodárskych porastov

SIMPPA je nová služba ÚI SAV pre spracovanie a vyhodnocovanie satelitných snímkov družice typu Sentinel. Služba umožňuje spracovanie satelitných spektrálnych snímok pre identifikáciu priestorovej a časovej variability pôdnych vlastností a poľnohospodárskych porastov. Takéto spracovanie údajov je možné využiť na predikciu vývoja pôdnych vlastností resp. identifikácie biotického/abiotického stresu porastov.
Pre využitie tejto služby je potrebná registrácia prostredníctvom formulára (Reg. formulár). Následne Vám budú zaslané inštrukcie ako využívať danú službu. V prípade akýchkoľvek otázok Nás môžete kontaktovať na: zelenka@savba.sk.