Sensors IF 3.275; 5-YIF 3.427: Mobile Wireless Sensor Networks

      Comments Off on Sensors IF 3.275; 5-YIF 3.427: Mobile Wireless Sensor Networks

Dovoľujeme si Vás upozorniť na najnovší článok nášho vedeckého pracovníka Martina Kenyeresa v žurnále Sensors: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/13/3677

Žurnál Sensor je zaraďovaný medzi špičkové medzinárodné recenzované časopisy s otvoreným prístupom. Tematicky je tento žurnál (vydávaný MDPI) orientovaný na technológiu senzorických systémov.

Informácie o Sensors:
– ISSN:1424-3210, E-ISSN:1424-8220
– website: https://www.mdpi.com/journal/sensors
– Impakt Faktor: 3.275 (2019); 5-Year Impakt Faktor: 3.427 (2019).
– 2019 Scopus dáta: 5.0; 17/129 (Q1) v kategórii ‘Physics and Astronomy: Instrumentation’, 47/670 (Q1) v kategórii ‘Electrical and Electronic Engineering’, a 35/119 (Q2) v kategórii ‘Analytical Chemistry’.

Ako autor vyššie uvedeného článku, odporúčam publikovanie článkov v žurnále Sensors a to kvôli výrazne pozitívnym skúsenostiam s týmto žurnálom akými sú vysoká kvalita vypublikovaných článkov, veľmi rýchle recenzné konanie, profesionalizmus redakčnej rady, vysoká čitateľnosť, veľmi vysoký impakt faktor, rýchlosť vydania po prijatí atď. Taktiež odporúčam štúdium a citovanie článkov vydaných v tomto žurnále kvôli ich vysokej vedeckej úrovni. (Martin Kenyeres)