Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

      Comments Off on Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s univerzitami STU, TUKE a UK otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 v odboroch Informatika a Kybernetika.
Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému STU najneskôr do 31.5.2020 na stránke príslušnej fakulty: FIIT STU, FEI TUKE, FMPH UK, FEI STU. Témy a bližšie informácie o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke phd.