Spevácky zbor ÚTK SAV

      Comments Off on Spevácky zbor ÚTK SAV

Spevácky zbor ÚTK SAV

Spevácky zbor ÚTK SAV vznikol v 80-tych rokoch 20. storočia na podnet RNDr. Rudolfa Hamerlika, CSc., ktorý sa podujal viesť tento zbor ako dirigent.

Obr. 1 Snímka speváckeho zboru ÚTK SAV z r. 1988 po vystúpení pri príležitosti 60. výročia narodenia vtedajšieho riaditeľa ÚTK SAV akademika prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc. Menovite zľava doprava v prednom rade: Molotová, Martišovičová, Plander, Kotešová, Nandraská, Karafová, dirigent Hamerlik, v zadnom rade zľava doprava: Uhrík, Kozánek, Fekete, Betko, Bugár, Wohland.

V tomto zmiešanom štvorhlasnom zbore (soprán, alt, tenor a bas) účinkovalo celkove 23 členov. Podporou zboru boli niektorí členovia, ktorí účinkovali aj v známych bratislavských zboroch ako napr. spevácky zbor Cantus.
V repertoári speváckeho zboru boli rôzne ľudové piesne (napr. Limbora), oslavné piesne (Nech žijú ženy pôvabné), vianočné koledy (napr. Do hory, do lesa, valasi), spirituály (Deep River), ale aj náročnejšie piesne ako zbor z opery Prodaná nevěsta „Proč bychom se netěšili“ od Bedřicha Smetanu alebo slávny zbor Židov z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho.
Prvé verejné vystúpenie zboru sa uskutočnilo pri príležitosti 60. výročia narodenia vtedajšieho riaditeľa ÚTK SAV akademika prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc. (Obr. 1).

Obr. 2 Snímka speváckeho zboru ÚTK SAV v 1989.

Zbor mal bohatý život a množstvo vystúpení na rôznych podujatiach, napr. v Kongresovom centre v Smoleniciach, na okresnej súťaži v Tešedíkove 19.11.1989. Tradičným sa stali vystúpenia na stretnutí s dôchodcami, vianočné vystúpenia pre deti, vystúpenia pri príležitosti MDŽ na ÚTK SAV a vianočné vystúpenia v Ústave sociálnej starostlivosti pre mládež s kombinovanými chybami na Dúbravskej ceste 1.

Dňa 27.11.1989 spevom štátnej hymny zahájil spevácky zbor ÚTK SAV generálny štrajk v areáli SAV.

Po odchode dirigenta zboru RNDr. Rudolfa Hamerlika, CSc. z ústavu bola činnosť speváckeho zboru ukončená.

Niekoľko členov zboru sa znovu stretlo na slávnostnom zasadnutí z príležitosti 60. výročia Ústavu informatiky SAV, následníka Ústavu technickej kybernetiky SAV. Spontánne sa dohodli na obnovení činnosti speváckeho zboru a nacvičili pozdravnú pieseň „Dnes má ústav šesťdesiatku“ (Obr. 3).

Obr. 3 Stretnutie speváckeho zboru ÚTK SAV z roku 2017. Menovite zľava doprava: Jablonská, Balážová, Uhrík, Molotová, Kostič, Hamerlik, Bukovinská, Vavrák, Kotešová, Bukovinský, Karafová, Fekete.

24.04.2017 (celý text aj s fotkami ako pdf súbor)