Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017
Vážení členovia a členky akademickej obce,

pozývam Vás na zhromaždenie akademickej obce nášho ústavu k voľbám zástupcov ÚI SAV a VS SAV v Sneme SAV, ktoré sa bude konať

v piatok 7.4.2017 o 11.00 hod. v zasadačke ústavu č. 102.

Na zhromaždení sa budú konať dvojité voľby: zástupcu nášho ústavu (doteraz doc. Hluchý) a zástupcu VS SAV (v súlade so Štatútom SAV na to poverilo P SAV akademickú obec ÚI SAV). Podľa dostupných informácií je zatiaľ na zástupcu ÚI SAV jeden známy kandidát. Týmto Vás žiadam, aby ste mi obratom nahlásili:

  1. meno prípadného iného kandidáta (podmienkou je jeho písomný súhlas), ktorého navrhujete
  2. svoju požiadavku, že sa chcete na voľbách zúčastniť elektronicky (voliť elektronicky sa bude obvyklým spôsobom, informáciu a inštrukcie k voľbám pošle jednotlivým voličom sekretariát).

Vaša účasť na voľbách je nutná, prosím, zariaďte si svoje povinnosti tak, aby ste sa na nich mohli zúčastniť. Ďakujem.

S pozdravom,
Ján Glasa
predseda VR