Girl’s Day 2017

      Comments Off on Girl’s Day 2017

Girl’s Day 2017

Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017.
Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.
V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti IKT prijmú vo svojich priestoroch dievčatá so záujmom o IT, ale aj bez neho . Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti, ktoré nie sú nevyhnutne len o programovaní.
Ústav informatiky SAV sa spolu s Výpočtovým strediskom SAV zapojil do celosvetového podujatia Girl´s Day, ktoré sa snaží pritiahnuť do „IT sveta“ viac žien. Dievčatá z Bratislavy, Nitry a Košíc sa vďaka projektu dozvedeli napríklad aj to, ako sa na seriózny výskum dajú použiť stavebnice Lego a ako roboty spoznávajú okolitý svet. Odborníci im tiež ukázali, ako sa pripravujú rečové databázy pre počítačovú syntézu a analýzu reči a aké algoritmy sa skrývajú za internetovými vyhľadávačmi.

Myslím si, že ženy majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť, ktorá ich priam predurčuje na to, aby sa v IT presadili, aby boli dobré a úspešné, a to je kreativita. Okrem toho majú ďalšiu vlastnosť, ktorá je ženám veľmi blízka, – poctivosť a svedomitosť v prístupe k práci. A keď sa spoja tieto dve vlastnosti, tak ženy dokážu nielen v oblasti IT, ale vo všetkých oblastiach urobiť naozaj veľmi veľké veci,“ povedala Ing. Ivana Budinská, PhD., riaditeľka Ústavu informatiky SAV.
Zapojením sa do tejto aktivity chceme prispieť k riešeniu problematiky rodovej rovnosti nielen v oblasti informačných technológií, ale všeobecne vo vede a výskume.

GD 2017 pdf