Stretnutie mladých

      Comments Off on Stretnutie mladých

Stretnutie mladých z ÚI SAV 2.2.2017 o 10:00
V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil … →…
Program