Výzva na podávanie žiadostí VEGA

      Comments Off on Výzva na podávanie žiadostí VEGA

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018 v SAV

Termín podávania žiadostí o finančný príspevok je od 1. marca 2017 do 28. apríla 2017 do 14:00 hod.

Výzva je zverejnená na www stránke SAV pod VEGA.