Stretnutie mladých ÚI SAV

      1 Comment on Stretnutie mladých ÚI SAV

V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil nový kolega.   Najväčšia pozornosť sa venovala téme „Získavanie nových ľudí (doktorandov a vedeckých pracovníkov)“, kde zaznelo viacero zaujímavých podnetov, ako by sme mohli získať nových doktorandov a vylepšiť popularizáciu ÚI SAV. Jednotlivé podnety boli predostreté a prediskutované s vedením ÚI SAV.

Organizátori tejto akcie ďakujú všetkým zúčastneným (15 osobne, traja elektronicky) za vecné poznámky a tešia sa na ďalšie stretnutie.

Ohľadom získania bližších informácií o stretnutí kontaktujte priamo organizátorov (R. Sabo, J. Zelenka). Program

 

One thought on “Stretnutie mladých ÚI SAV

  1. povspeech Post author

    Veríme, že v duchu hesla “Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zbytok života.” nás budete bombardovať ďalšími dobrými nápadmi.

Leave a Reply