Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

      Comments Off on Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste č. 1, Bratislava. Zbierka sa koná na vrátnici ÚI SAV v dňoch 6.-15. decembra 2021.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu mnohí darcovia nebudú mať možnosť prispieť priamo v budove Ústavu informatiky. Pre nich je tu možnosť poslať svoj príspevok priamo na účet Domova ROSA – Neinvestičný fond ROSA (v správe pre prijímateľa, prosím, uveďte “Zbierka UI SAV”, prijímateľ bude takto vedieť rozoznať tieto príspevky a oznámiť nám celkovú sumu, ktorú dostal na účet fondu). Údaje o fonde sú nižšie:

OBDAROVANÝ: Neinvestičný fond ROSA
Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 1802/1, Bratislava 84104
IČO: 30845769
Registračné číslo: register neinvestičných fondov č. OVVS-7563/130/2002-NF
Zastúpenie: Ing. Martin Tekula – správca

Bankové spojenie: SK65 1111 0000 0013 8035 5018
BIC: UNCRSKBX

Za Vaše príspevky do zbierky vopred ďakujeme. S pozdravom,
Viera Jablonská
predsedníčka ZO OZ SAV pri ÚI SAV