Author Archives: Ondrej Habala

Podpísanie dohody s univerziou v Kórei

      Comments Off on Podpísanie dohody s univerziou v Kórei

V pondelok, 15. 8 2022 zavítal na Ústav informatiky SAV, v.v.i. vzácny hosť – prezident Národnej univerzity Jeonbuk, dr. Kim Dong-Won a ďalší členovia jeho delegácie. Účelom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúcu návštevu dr. I. Budinskej a dr. Z. Balogha na univerzite v Jeonbuku a diskutovať o konkrétnych formách spolupráce. Členovia delegácie predstavili výskumné projekty a profil univerzity…. Read more »

Ocenenie docenta Hluchého

      Comments Off on Ocenenie docenta Hluchého

Dňa 30.6.2022 si na zámku Smoleniciach, prevzal Medailu za podporu vedy doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Medailu mu udelila Vedecká rada SAV za jeho mimoriadny prínos pre slovenskú vedu najmä v oblasti vysokovýkonného a distribuovaného počítania a za zapojenie Slovenska do budovania paneurópskej gridovej a cloudovej infraštruktúry. Doc. Ing. Ladislav… Read more »

SILVANUS – Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

      Comments Off on SILVANUS – Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

V dňoch 29.3. až 31.3.2022 sa vo Zvolene uskutočnilo stretnutie riešiteľov projektu SILVANUS (Horizont 2020), ktorého partnerom je aj Ústav informatiky SAV, v.v.i. Projekt je podporovaný EÚ v rámci programu Green Deal. Koordinátorom projektu je Univerzita Telematica Pegaso z Talianska a do projektu je zapojených 49 spoluriešiteľských organizácií z EÚ, Brazílie, Indonézie a Austrálie. Zo Slovenska… Read more »

Zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny

      Comments Off on Zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, Ústav polymérov SAV, v. v. i., organizuje materiálnu zbierku pre ženy a deti z Ukrajiny, ktoré prekročili slovensko-ukrajinské hranice a nachádzajú sa v prihraničných táboroch. Vedenie ÚI SAV a ZO OZ pri ÚI SAV si Vás v tejto veľmi citlivo vnímanej situácii dovoľuje poprosiť… Read more »

Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

      Comments Off on Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste č. 1, Bratislava. Zbierka sa koná na vrátnici ÚI SAV v dňoch 6.-15. decembra 2021. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu mnohí darcovia nebudú mať možnosť… Read more »