Category Archives: AO

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2021

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2021

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV sa bude konať online dňa 7.4.2021 (streda) o 10:00 hod. Program a prístup ste dostali emailom.

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 4.12.2020

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 4.12.2020

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV sa bude konať online dňa 4.12.2020 (piatok) o 10:00 hod. Program a prístup ste dostali emailom.

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 27.9.2019

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 27.9.2019

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 27. 9. 2019 (piatok) o 10:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí – voľba VR. Pozvánka a program

Pozvánka na zhromaždenie dňa 20.5.2019

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie dňa 20.5.2019

Pozvánka na zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 20.5.2019 o 10:00 hod. v súvislosti s výberovým konaním na obsadenie funkcie riaditeľa ÚI SAV.

Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

      Comments Off on Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

Výsledky volieb do správnej rady: Dňa 9.7.2018 sa konala voľba členov prvej správnej rady Ústavu informatiky SAV, v.v.i. Do správnej rady boli zvolení v 1. kole volieb nasledujúci zamestnanci ústavu (uvedení v abecednom poradí): Ing. R. Andok, doc. L. Hluchý, Ing. M. Mášiková Paulinová a Mgr. R. Sabo. Zvoleným členom… Read more »

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017

Vážení členovia a členky akademickej obce, pozývam Vás na zhromaždenie akademickej obce nášho ústavu k voľbám zástupcov ÚI SAV a VS SAV v Sneme SAV, ktoré sa bude konať v piatok 7.4.2017 o 11.00 hod. v zasadačke ústavu č. 102. Na zhromaždení sa budú konať dvojité voľby: zástupcu nášho ústavu… Read more »

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 17.2.2017

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 17.2.2017

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 17. 2. 2017 (piatok) o 11:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí. Pozvánka a program

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 1. 12. 2016 (štvrtok) od 10:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí. Program

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 7. 11. 2016 (pondelok) od 14,30 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí v rámci prebiehajúcej akreditácie ÚI SAV medzinárodným panelom hodnotiteľov. Program Akreditačný dotazník ÚI SAV 2016