Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 1. 12. 2016 (štvrtok) od 10:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí.
Program