Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

      Comments Off on Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

Výsledky volieb do správnej rady:
Dňa 9.7.2018 sa konala voľba členov prvej správnej rady Ústavu informatiky SAV, v.v.i.
Do správnej rady boli zvolení v 1. kole volieb nasledujúci zamestnanci ústavu (uvedení v abecednom poradí): Ing. R. Andok, doc. L. Hluchý, Ing. M. Mášiková Paulinová a Mgr. R. Sabo.
Zvoleným členom správnej rady blahoželáme.
vedenie a vedecká rada ústavu

Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu,
ktorá sa bude konať po jeho prechode na v.v.i.
dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu.

Voľby organizuje vedecká rada.
Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení.
Prosím, venujte voľbám do prvej správnej rady náležitú pozornosť, aby voľby prebehli bez komplikácií.

Ján Glasa
predseda VR