Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 27.9.2019

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 27.9.2019

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 27. 9. 2019 (piatok) o 10:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí – voľba VR.
Pozvánka a program