Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 7. 11. 2016 (pondelok) od 14,30 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí v rámci prebiehajúcej akreditácie ÚI SAV medzinárodným panelom hodnotiteľov.
Program
Akreditačný dotazník ÚI SAV 2016